Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van dit schooljaar is dinsdag 31 augustus*.

 

Onderwijsuren op jaarbasis 

De leerlingen krijgen 26,25 uur les per week gedurende gemiddeld 40 schoolweken. Zo worden 1.000 verplichte lesuren per jaar gemaakt. In het examenjaar krijgen de leerlingen minimaal 700 lesuren. Dit is gelijk aan de onderwijstijd van het voortgezet onderwijs. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties 2021-2022

Herfstvakantie
18 oktober t/m 22 oktober
Kerstvakantie
27 december t/m 7 januari
Voorjaarsvakantie
28 februari t/m 4 maart
Goede Vrijdag & Pasen
15 t/m 18 april
Meivakantie
25 april t/m 6 mei
Hemelvaart
26 en 27 mei
Pinksteren
6 juni
Zomervakantie
11 juli t/m 19 augustus

* Op maandag 30 augustus geven we geen lessen. Dan vinden de kennismakingsgesprekken plaats. U wordt hiervoor uitgenodigd.

Studiedagen en studiemiddagen

15 oktober
Vanaf 12.10 uur vrij
2 november
vanaf 12.10 uur vrij
11 november
vanaf 12.10 uur vrij
24 december
vanaf 11.15 uur vrij
27 januari
hele dag vrij
1 februari
vanaf 12.10 uur vrij
25 februari
vanaf 12.10 uur vrij
22 april
vanaf 12.10 uur vrij
8 juli
vanaf 11.15 uur vrij

Lestijden

Maandag
8.20 – 14.15 uur
Dinsdag
8.20 – 14.15 uur
Woensdag
8.20 – 14.15 uur
Donderdag
8.20 – 14.15 uur
Vrijdag
8.20 – 14.15 uur