Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van het schooljaar 2018/2019 is op maandag 27 augustus.

 

Onderwijsuren op jaarbasis 

De leerlingen krijgen 26,25 uur les per week gedurende gemiddeld 40 schoolweken. Zo worden 1.000 verplichte lesuren per jaar gemaakt. In het examenjaar krijgen de leerlingen minimaal 700 lesuren. Dit is gelijk aan de onderwijstijd van het voortgezet onderwijs. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties 

Herfstvakantie 

22 oktober t/m 26 oktober 

Kerstvakantie 

24 december t/m 4 januari 

Voorjaarsvakantie 

25 februari t/m 1 maart 

Meivakantie (inclusief Pasen + Goede Vrijdag) 

19 april t/m 3 mei 

Hemelvaart 

30 + 31 mei 

Pinksteren 

10 juni 

Zomervakantie 

22 juli t/m 30 augustus 2019 

Studiedagen 

Hele dag 

10 december 

Hele dag 

2 april 

Leerlingen om 12.10 vrij 

3 september 

Leerlingen om 12.10 vrij 

25 september 

Leerlingen om 12.10 vrij 

8 november 

Leerlingen om 12.10 vrij 

6 juni 

Leerlingen om 12.10 vrij 

12 juli