Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van het schooljaar 2019/2020 is maandag 2 september.

 

Onderwijsuren op jaarbasis 

De leerlingen krijgen 26,25 uur les per week gedurende gemiddeld 40 schoolweken. Zo worden 1.000 verplichte lesuren per jaar gemaakt. In het examenjaar krijgen de leerlingen minimaal 700 lesuren. Dit is gelijk aan de onderwijstijd van het voortgezet onderwijs. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties 

Herfstvakantie 

21 oktober t/m 25 oktober

Kerstvakantie 

23 december 2019 t/m 3 januari

Voorjaarsvakantie 

24 februari t/m 28 februari

Tweede Paasdag

13 april

Meivakantie

20 april t/m 1 mei  

Bevrijdingsdag

5 mei

Hemelvaart

21 mei 

Tweede Pinksterdag

1 juni

Zomervakantie

20 juli t/m 28 augustus 2020

Studiedagen 

Deze worden later bekend gemaakt.

Lestijden  

Maandag t/m vrijdag

1e bel 

8.20 uur 

1e lesuur 

8.25 uur - 09.20 uur 

2e lesuur 

9.20 uur - 10.10 uur 

pauze 

10.10 uur - 10.25 uur 

3e lesuur 

10.25 uur - 11.20 uur 

4e lesuur 

11.20 uur - 12.10 uur 

pauze 

12.10 uur - 12.30 uur 

5e lesuur 

12.30 uur - 13.25 uur 

6e lesuur 

13.25 uur - 14.15 uur 

Pauzes  

De eerste pauze is van 10.10 uur tot 10.25 uur, de tweede pauze van 12.10 uur tot 12.30 uur. Leerlingen nemen brood, drinken en fruit van huis mee.