Vakanties, studiedagen en lestijden 2020-2021

De eerste schooldag van dit schooljaar is maandag 31 augustusr.

 

Onderwijsuren op jaarbasis 

De leerlingen krijgen 26,25 uur les per week gedurende gemiddeld 40 schoolweken. Zo worden 1.000 verplichte lesuren per jaar gemaakt. In het examenjaar krijgen de leerlingen minimaal 700 lesuren. Dit is gelijk aan de onderwijstijd van het voortgezet onderwijs. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.

Vakanties

Herfstvakantie
19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie
21 december t/m 1 januari
Voorjaarsvakantie
22 februari t/m 26 februari
Pasen
5 april
Meivakantie
26 april t/m 7 mei
Bevrijdingsdag
5 mei
Hemelvaart
13 mei
Pinksteren
24 mei
Zomervakantie
19 juli t/m 27 augustus

Leerlingen zijn de vrijdag voor de kerst- en zomervakantie om 11.15 uur uit.

Studiedagen en studiemiddagen

Leerlingen hele dag vrij:
28 januari 2021
9 maart 2021

Leerlingen vanaf 11.15 uur vrij:
18 december 2020
16 juli 2021

Leerlingen vanaf 12.10 uur vrij:
8 september 2020
16 oktober 2020
3 november 2020
12 november 2020
2 februari 2021
18 februari 2021
19 februari 2021
23 april 2021

Lestijden

Maandag
8.25 – 14.15 uur
Dinsdag
8.25 – 14.15 uur
Woensdag
8.25 – 14.15 uur
Donderdag
8.25 – 14.15 uur
Vrijdag
8.25 – 14.15 uur